ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണ ത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരത് കാ അമൃത മഹോത്സവത്തിന്റെയും, മലയാളം, ചരിത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് ദേശഭക്തി ഗാനാലാപന മത്സരത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട മത്സരവും മത്സര ഫലവും 15-08-2021 വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ഓൺലൈനിൽ
പങ്കെടുക്കേണ്ട ലിങ്ക്
https://meet.google.com/izu-vnxp-jcn

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts

Archives