Call Us: +914742998877 | Email: [email protected]

ONLINE REGISTRATION
PAYMENT PORTAL

Garden construction and Premise cleaning of Kollam District hospital by NSS unit

*കൊല്ലം ശ്രീ നാരായണ കോളേജ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് നമ്പർ 27 A& B യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ പരിസരo ശുചിക്കുകയുo ഉദ്യാന നിർമാണം നടത്തുകയും ചെയ്തു

By |July 4th, 2024|College News, NSS Activities|

Recent Posts

Archives

Go to Top