Hindi Department

OUR DEPARTMENTS

Hindi – Publications

01Meera K. (2011) Mridula Garg Ke Kahaniyom mein Jeevan Muliyom Ka chithran. Keral Jyothi. National
02Meera K. (2011) Anuvadhiyatha Ke Samsiyayem. Sangrathan. National
03Meera K. (2011) Anuvad Parishan ke Vidhiyam. Keral Jyothi.
04Prathapan S. (2010) Hindi Mein Jeeveni Natak. Sangratha. National
05Prathapan S. (2010) Keral ke Viswa Vidhaleyom Mein Hindi. Sangrathan. National
06Prathapan S. (2014). Dr. Bharath Ke Bhavathemak Ektha. Holistic Thought. National
07Leela Kumari Amma S. (2010) Hindi Sahithya Ke Sache Sadhak. Sangrathan. National
08Leela Kumari Amma S. (2010) Dr. Viswanath Iyer. Sangrathan
09Sreeja S. (2013) Nari Vimarsh, Holistic Thought. National
10Sasikala P.G. (2010) Aanchalikatha, Sangrathan. National
11Sasikala P.G. (2012) Ramachandra Shukla, Sangrathan. National
12Manju A. (2013) Kahani: Kal Aur Aaj. Shodh Dhara. National. Dalit Vimarsh. Holistic Thought

Hindi Department