Hindi Department

OUR DEPARTMENTS

Hindi – Publications

1.Shaji,N.,“Kinnar Vimarsh ke pariprekshya mein yemadeep” Sahitya Amrit , ISSN 2455-1171 ,2022, pp. 72.
2. Shaji,N., “Naree jeevan ka Atma sangharsh:Peeli aandhi ke sandarf mein” Sangrathan , ISSN 2278-6880, 2022, pp. 28-31.
3. Shaji,N., “Bharatheeytha ki Avadharana” Sangrathan, ISSN 2278-6880,2022, pp. 46-47.
4. Shaji,N., “Samakaleen Hindi Mein Vimarsh KeVibhinna paksh” Sangrathan, ISSN 2278-6880, 2021, pp.22-28.
5. Shaji,N., “Varthaman Hindi Kahani mein vridha vimarsh” Vidyawarta , ISSN 2319-9318,Vol-11,2021,pp.152-154.
6. Shaji,N., “Nirmal varma ki kahaniyom mein pathra rashtreeyatha evum bharatheey bhashayem” Sangrathan, ISSN 2278-6880, 2021, pp. 40-42 .
7. Bindhukala,P,N., “Chappar Upanyas Mein Samajik Kranthi” , Sangrathan, ISSN 2278-6880,2021, pp. 31-32.
8. Shaji,N.,“Nirmal varma ki kahaniyom mein stree pathrom ki parikalpana” Sangrathan, ISSN 2278-6880,2020,pp. 37-38.
9. Shaji,N.,“Hindi sahithya mein chitrith krishak jeevan: maila aanchal ke pariprekshey mein” Sangrathan, ISSN 2278-6880, 2020, pp. 28-30.
10. Shaji,N.,“Bharatheey bankom mein Hindi Kyom” Sangrathan , ISSN 2278-6880, 2020, pp. 36-37.
11. Shaji,N., “Thulanatmak sahithya aur vaisweekaran ” Sangrathan, ISSN 2278-6880, 2020, pp. 15-17.
12. Shaji,N., “Aadivasi sahithya - ek punarpadh ” Sangrathan , ISSN 2278-6880, 2019, pp. 34-36.
13. Shaji,N., ISSN 2319-9318, issue-21.Vol-16 “Sthree vimarsh ke pariprekshya mein Ek zameen Apanee” Vidyawarta, ISSN 2319-9318, issue-21.Vol-16,2018, pp. 174-176.
14. Sasikala,P,G.,“Bagan Mein Chithrith Bujurgon Ki Samasya” Researcher, . ISSN 2349-6924,2017, pp. 44-47.
15. Sasikala,P,G.,“Malka Kahaniyom Ke Vishesh Sandharbh Mein” Researcher, ISSN 2349-6924, 2017,pp. 90-92.

Hindi Department