അധ്യാപക ഒഴിവ്
കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജിലേക്ക് 2022-2023 വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസ്സർ തസ്തികയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ജേർണലിസം, ഹിന്ദി,സംസ്കൃതം, ഫിലോസഫി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ബയോടെക്നോളജി, ബോട്ടണി ,സുവോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ , കെമിസ്ട്രി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ വരാവുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട് .14 -6- 2022 (ചൊവ്വ) രാവിലെ 10 മണി മുതൽ കോളേജിൽ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വാക് ഇൻ ഇൻറർവ്യൂ നടത്തുന്നതാണ്.

By Published On: June 11th, 2022Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts

Archives