ബഷീറോർമ 2021, ജൂലൈ 5, വൈകിട്ട് 6 മണി

ഗവ. എസ് .എൻ .ഡി .പി .യു .പി .സ്കൂൾ

“ബഷീർ കൃതികൾ- പുനർവായന”

ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് : ഡോ. ആർ .സുനിൽകുമാർ,പ്രിൻസിപ്പാൾ , ശ്രീ നാരായണ കോളേജ്, കൊല്ലം 

 

By Published On: July 3rd, 2021Categories: College News, Malayalam Department Achievements

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts

Archives