snckollam@gmail.com
+914742741793

Publications

PUBLICATIONS (2009 ONWARDS)

01 Meera K. (2011) Mridula Garg Ke Kahaniyom mein Jeevan Muliyom Ka chithran. Keral Jyothi. National
02 Meera K. (2011) Anuvadhiyatha Ke Samsiyayem. Sangrathan. National
03 Meera K. (2011) Anuvad Parishan ke Vidhiyam. Keral Jyothi.
04 Prathapan S. (2010) Hindi Mein Jeeveni Natak. Sangratha. National
05 Prathapan S. (2010) Keral ke Viswa Vidhaleyom Mein Hindi. Sangrathan. National
06 Prathapan S. (2014). Dr. Bharath Ke Bhavathemak Ektha. Holistic Thought. National
07 Leela Kumari Amma S. (2010) Hindi Sahithya Ke Sache Sadhak. Sangrathan. National
08 Leela Kumari Amma S. (2010) Dr. Viswanath Iyer. Sangrathan.
09 Sreeja S. (2013) Nari Vimarsh, Holistic Thought. National
10 Sasikala P.G. (2010) Aanchalikatha, Sangrathan. National
11 Sasikala P.G. (2012) Ramachandra Shukla, Sangrathan. National
12 Manju A. (2013) Kahani: Kal Aur Aaj. Shodh Dhara. National
Dalit Vimarsh. Holistic Thought.